Kijk mama & papa, zo doe ik dat

De kinderen van de groep kleutergym hadden hun ouders uitgenodigd, zeg maar een uitnodiging aangekaart, om samen in een turnles te staan. Samen doen!

Op woensdag 15.11.2023 stonden de kinderen van de tweede en de derde kleuterklas en hun mama’s of papa’s klaar in gymhal Terlinden om er tegenaan te gaan. Ouder en kind turnen.

De lesgevers gaven de ouders eerst een woordje uitleg i.v.m. hun werkwijze en stelden vooral de volwassenen gerust. De zachte, dikke matten, de lange trampoline, de verende turnvloer e. a. turntoestellen en -materialen werden door iedereen ervaren en gebruikt. Voor sommige “deelnemers” werd het zweten geblazen.

Bij Klimop R.T. Merksem heeft kleutergymnastiek leuke en gevarieerde lesinhouden in verschillende domeinen. Hiermee wordt zowel de algemene motorische ontwikkeling (springen, lopen, vangen, heffen, trappen, duwen, …) van de kinderen gestimuleerd alsook leren ze hun eerste gymnastiekvaardigheden (koprol, zwaaien, rad, …). Kleuterturnen met Kidies vormt zo de perfecte voorbereiding om na de kleuterklas gymnastiek te blijven beoefenen of dient als sterke basis voor andere sporten.

Het werd uiteindelijk een geslaagde Gymdag met de norm leuk, leuker, leukst.

Lang leve de sportouders.
Proficiat aan alle kleutergymmers, lesgevers en ouders.