Medisch Verantwoord Sporten

Het “M.V.S.”decreet bestaat sinds 1991, en wil veilig en gezonde sportbeoefening garanderen binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Men wil vooral de sportbeoefenaars, informeren en begeleiden, zodat hun gezondheid niet in gevaar komt bij onverantwoord gebruik van geneesmiddelen en/of behandelingsmethoden.

Het is daarom belangrijk uw arts en apotheek te melden dat u of uw kind aan sport doet en tevens hun advies te vragen vooraleer een geneesmiddel wordt ingenomen.

Medische geschiktheid om te sporten is uiteraard vereist.

Ook onze vereniging eert de slogan “SPORT GEZOND” en wij vragen dan ook de medewerking van de ouders en leden, om deze bepalingen na te leven, zodat negatieve omstandigheden worden vermeden.

In geval van gezondheidsproblemen (ziekten, allergieën of belangrijke heelkundige ingrepen,…) van je zoon, dochter of jezelf dient u dit zonder fout te melden aan de desbetreffende trainer of trainster.

Actuele informatie over gezond sporten vindt u op de website Gezond Sporten van de Vlaamse overheid. Op dezelfde website vindt u ook meer over de regelgeving over M.V.S.

Op de website www.dopingvrij.vlaanderen komt u alles te weten over verboden stoffen, de procedures bij dopingcontrole en ieders rechten en plichten.