Even voorstellen

Gymclub Klimop RT Merksem biedt een kwaliteitsvolle omgeving aan waar op een gezonde, veilige en respectvolle manier de turnsport beoefend kan worden. Wij bieden mogelijkheden voor zowel basis- als competitieve gymnastiek.

IN ONZE CLUB KAN IEDEREEN TERECHT!  …  vanaf 3 jaar!

Van kleuter tot actieve senior:
Gymnastiek voor elke sportieveling, elk op zijn/haar niveau

KLEUTERGYM • GYMKIDS • JUFFERS • KNAPEN • TURNSTERS • TURNERS • MINIGYM • TUMBLING • ACROGYM • DEMOTEAM • TOESTELTURNEN • COMPETITIEGYM • EN MEER

Wat wij u bieden:

 • een vrijetijdsbesteding
 • basis- en competitieve gymnastiek
 • gemotiveerde en gediplomeerde lesgevers
 • een unieke gymhal
 • sporten en bewegen in een vriendschappelijke sfeer
 • verschillende activiteiten (wedstrijden, turngala, …)
 • een gymmagazine
 • een verzekering
 • 2 gratis proeflessen!
 • een door de stad Antwerpen erkende topsportvereniging
 • Topsportclub, de enigste gymclub in Antwerpen die voldoet aan deze kwalificatie

label erkende sportclub, sporting antwerpen

De huidige gymnastiek stelt hoge eisen aan accommodatie en specifiek turnmateriaal. Zowel voor onze recreatieve als competitieve gymnasten is er aangepast turnmateriaal aanwezig. Daarom is onze gymhal voorzien van o.a. een olympische vloer, een fasttrack, een tumblingbaan, twee maxitrampolines, een modern videovolgsysteem, een puttrampoline, een valkuil, loungesystemen …

Gymhal Terlinden 2.0 (13.02.2019 – heden)

Infrastructuur gymhal

De huidige gymnastiek stelt hoge eisen aan accommodatie en specifiek turnmateriaal. Zowel voor onze recreatieve als competitieve gymnasten is er aangepast turnmateriaal aanwezig. Daarom is onze gymhal voorzien van o.a. een olympische vloer, een fasttrack, een tumblingbaan, twee maxitrampolines, een modern videovolgsysteem, een puttrampoline, een valkuil, loungesystemen …

Gymhal Terlinden 2.0

In de plannen van Gymhal Terlinden 2.0 is er gezien de energievraag verbetering van de isolatie.

Ten tweede zal de grote dakoppervlakte gebruikt worden voor zonnepanelen, zal er een verbeterde luchtventilatie en watercirculatie worden mogelijk gemaakt.

Ten derde zal in de uitgebreide gymhal de functionele ruimte zorgen voor meer specifieke turnmaterialen, -systemen en aanpassingen die op hun beurt meer comfort, dynamiek en veiligheid brengen om de nieuwste, prestatie-verhogende technieken veelvuldig te herhalen op training en op elk niveau.
De inbreng van deze wetenschappelijk bestudeerde materialen zijn de vrucht van onderzoekswerk dat rekening hield met de wensen van de moderne gymnastiek en de fysieke integriteit van de gymnasten.

Uw club Klimop R.T. Merksem investeerde en investeert, in eigen beheer, weer en opnieuw waardoor gymnasten hun lesgevers/trainers in de turnwereld hun verregaande kennis verder ontwikkelen en toepassen. Gymhal Terlinden is en blijft een deel van het Gemeenschapscentrum waardoor het bestaande gebouwcomplex maximaal en multifunctioneel blijft ingezet.

De basisinfrastructuur hebben we in concessie bij de Stad Antwerpen, alle toestellen en materiaal zijn eigendom van de club. Om te garanderen dat onze gymnasten hun sport veilig en in optimale omstandigheden kunnen blijven beoefenen, hebben we voor alle toestellen onderhoudscontracten afgesloten met de leveranciers.

Bij nieuwe aankopen streven we er naar om de modernste technologieën in huis te halen. Zo waren we de eerste club in België die een glasvezel tumnlingbaan in gebruik nam, en later kochten we als eerste club een FastTrack van dit type.

Gymhal Terlinden 2.0 (13.02.2019 – heden)

Sporthal Roosendael (13.01.2019 t/m 13.02.2022)

Gymhal Terlinden (05.01.1998 t/m 13.01.2019)

Maar onze grote troef is de inzet van onze gemotiveerde trainers, coaches en medewerkers om de gymnasten te begeleiden. Gymclub Klimop RT Merksem is aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen v.z.w., de enige gymnastiekfederatie in Vlaanderen, met meer dan 100.000 leden tevens ook de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen.

Onze trainers, coaches en begeleiders volgen regelmatig bijscholingen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen van de pedagogische en technische methodes, essentieel voor onze kerntaak, een verantwoorde kennisoverdracht en begeleiding van de gymnasten. Ook onze medewerkers en bestuurders volgen regelmatig bijscholingen zodat een adequate werking van de club als organisatie gegarandeerd is.

Door deze manier van werken dragen we het Q4GYM kwaliteitslabel.

Omdat verantwoord omgaan met kinderen en ethisch verantwoord sporten hoog in ons vaandel staan, onderschrijven we de Panathlon-verklaring van de Vlaamse Sportfederatie, én het project Gymtastisch-sporten van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen.

panathlon-logo

 Verzekering en verhoogde polis

Gymclub Klimop RT Merksem is verzekerd door een collectieve verzekering afgesloten via de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Deze verzekeringspolis ligt in het administratiebakje ter inzage voor alle aangesloten leden. Bij een ongeval hebben de verantwoordelijken steeds een verzekeringsformulier ter beschikking.

Wat u kunt doen ? Word vriend van klimop!

Het succes van KLIMOP RT MERKSEM is te danken aan de evenwaardige benadering van zowel het basisniveau, als het recreatieve en het competitieve niveau dat we als gymnastiekvereniging constant trachten te houden. Het aantal clubleden, en met hen een groot deel van onze inkomsten, hangt hier steevast mee samen.

Wat wij echter niet kunnen voorspellen, zeker niet in het huidige besparingsklimaat, is wat het beleid van de overheid voor ons in petto heeft. Nu niet of straks niet. Om de financiële positie van de club iets minder afhankelijk te maken van deze onzekere toestand en om te garanderen dat we kunnen blijven werken met het beste en veiligste materiaal, zouden we een beroep willen doen op iedereen van goede wil, die een gezonde sportieve vrijetijdsbesteding voor de jeugd ziet als een sociaal goed. Wat is er beter dan een gymnastiekclub, waar persoonlijk doorzettingsvermogen en teamspirit hand in hand gaan, om onze jongeren van nu bij te staan zodat ze kunnen uitgroeien tot de gezonde, evenwichtige en verantwoordelijke burgers van morgen.

Daarom hebben we een formule waarbij familieleden, lokale personen, de middenstand en het bedrijfsleven de vereniging, en de gymnasten in het bijzonder, op een leuke manier kunnen ondersteunen. In ruil voor deze steun krijgt u een lidkaart die u recht geeft op een korting voor activiteiten van Gymfed, een abonnement op het clubblad van Klimop en een abonnement op Gymtalk van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Natuurlijk wordt u ook uitgenodigd voor alle sport- en nevenactiviteiten.

U wordt een “Vriend van Klimop RT Merksem” door een bedrag vanaf €50,00 te storten op rekeningnummer BE85 0682 0110 8006

Ziet u het nog groter en denkt u aan het sponseren van de club, neem dan contact op met het bestuur van de club. Wij denken graag met u mee om een formule te vinden die u het beste past.