Missie en Visie

MISSIE

Klimop RT Merksem vzw is een kwaliteitsvolle, betrokken en geëngageerde
gymnastiekvereniging die zowel op lichamelijk als op psychisch vlak én binnen de mogelijkheden van het individu grensverleggend werkt.

Klimop RT Merksem vzw werkt vooruitstrevend, inclusief en respectvol voor alle stakeholders in het aanbieden van gymnastiek op het tweesporenbeleid:
competitie en recreatie.

VISIE

Klimop RT Merksem vzw doet dit om:

  • Een geborgen, veilige en familiale sfeer aan te bieden.
  • Open te staan voor recreatieve en competitieve sporters.
  • Open te staan voor mindervalide en valide sporters.
  • Continu voor een topopvolging op het niveau van trainers, bestuur en medewerkers te zorgen.
  • Continu voor een perfecte interne en externe samenwerking te zorgen.
  • Een goede interne en externe communicatie te voeren.
  • Voor een exponentiele groei van het ledental te zorgen.
  • Een correct statuut te hanteren.
  • Continu een aanbod uit te werken dat blijft motiveren.
  • Betaalbaar te zijn voor de leden