Contacten

Maatschappelijke zetel

Klimop R.T. Merksem vzw
Terlindenhofstraat 150 bus 1
2170 MERKSEM

0445.980.165, RPR Antwerpen
IBAN BE85 0682 0110 8006

Bestuur

Gilbert Verstraelen
Voorzitter
Azalealei 113
2170 Merksem
voorzitter@klimop-rt-merksem.be


Eddy Van Schevensteen
Technisch Directeur
Financieel bestuurder
Jozef Mulsstraat 31
2170 Merksem
03 645 50 53
eddy.vanschevensteen@klimop-rt-merksem.be


Peggy Bodson
Secretaris
Ledenbeheer en verzekering
Verantwoordelijke privacywetgeving
Churchilllaan 303
2900 SCHOTEN
0486 27 06 65
peggy.bodson@telenet.be


Josiane Claes
Algemene briefwisseling en nevenactiviteiten
Ledenbeheer
Verantwoordelijke privacywetgeving
Verantwoordelijke kledij
Verantwoordelijke horeca
0494 456 449
josiane_claes@hotmail.com

Medische Omkadering

Gecertificeerd sportarts
Dr. Peter Smolders

Lid Medische Commissie Gymnastiekfederatie Vlaanderen
Sportarts Topsportschool


Voedingsdeskundige
sportdiëtiste Inge De Ridder
03-322-60-44
inge@dietistenpraktijkderidder.be


Tom Verhoeven
Sportfysiotherapeut
Gespecialiseerd in sportfysiotherapeut actief rond blessurepreventie,
manuele therapie, trainingsbegeleiding
tom@sportema.be


Steven Dijksteel
Mentaal begeleider
Aanspreekpunt Integriteit
api@klimop-rt-merksem.be

Gymhal Terlinden

Terlindenhofstraat 150, 2170 Merksem
Telefoon: 03 647 21 91 (tijdens de trainingen)

Bereikbaarheid

slim naar merksem