Clubstructuur

OPBOUW VAN DE CLUBSTRUCTUUR EN ORGANOGRAM

GEGEVENS IN HET KADER VAN DE INFORMATIEPLICHT VOLGENS DE WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN VRIJWILLIGERS

Adres en contact

Klimop R.T. Merksem vzw
Terlindenhofstraat 150
2170 MERKSEM

Tel.: 03.647.21.91
e-Mail : eddyvanschevensteen@hotmail.com

Ondernemingsnummer: 0445.980.165

Rechtspersoon: Vereniging zonder winstoogmerk

Rechtspersonenregister: Antwerpen, afdeling Antwerpen

Doelstelling:

De vereniging stelt zich tot doel een zinvolle, pedagogische verantwoorde vrijetijdsbesteding aan democratische voorwaarden te organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

Verzekeringsinformatie:

De burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

Maatschappij en de polisnummer: P&V polisnummer 327.15.989

Kostenvergoeding:

De club betaald een onkostenvergoeding en verplaatsingsonkosten op basis van de wet op de vrijwilliger.

Geheimhoudplicht:

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.