Iedereen op zijn waarde geschat tijdens kringkampioenschap Klimop RT Merksem

Op zaterdag 18.11.2023 organiseerde de Merksemse turnclub, Klimop RT Merksem, haar traditionele kringkampioenschap. Gestart in 1970 en na de pandemie aan de 50ste editie toe binnen de huidige tijdsgeest.

Alle clubleden kunnen aan deze toets, evaluatie, gymmatch deelnemen. Vanwege de ervaring of net om het ontbreken ervan hebben de lesgevers en de trainers zelf de moeilijkheid bepaald aan de verschillende en verscheidene turntoestellen. Zo hoeft geen enkele deelnemer “boven zijn petje “te turnen maar is hij of zij vooral een winnaar op zichzelf.

“Kijk met je ogen en niet met je hoofd “, “ voel waar je tenen zitten” zijn dan een veel gehoorde uitspraak die de lesgevers aanreiken, wanneer ze het visuele contact bedoelen dat de gymnast dient te zoeken om zijn oriëntatie in de ruimte te kennen. De gymnasten leren zo om de kracht te oefenen die dient om vorm- en spierspanning en dus controle over de bewegingen te houden.

Soms komt er ook een stukje lef en durf aan te pas, maar vooral een goede en correcte techniek om een moeilijkere turnoefening veilig en wel te beëindigen. En daar staan de trainers voor.

Van de jongsten uit het eerste leerjaar van de lagere school over de jongelingen, de jongvolwassenen en de volwassenen, iedereen zette zijn beste beentje voor. En vooral … het was duidelijk dat al die deelnemers er plezier in hadden en genoten van hun kringkampioenschap. Allemaal vanzelfsprekendheden die er geen zijn.

De wisselbeker, die kan gewonnen worden door diegene met de hoogste score voor de beste uitvoering en niet noodzakelijk door diegene met de hoogste moeilijkheid, werd dit jaar gewonnen door Billie-Lou Vuerstaeck en Chloé Michiels beiden met evenveel punten, uit de hogere graad van de gymkids.

Het Kringkampioenschap is breedtesport op een hoog niveau.