Klimop RT Merksem en maatregelen coronavirus

Gymclub Klimop RT Merksem is eveneens in de ban van het Coronavirus en de bijhorende maatregelen.

De situatie is best heftig en dit in het honderdjarig bestaan van de vereniging.
Hoe we als gymnastiekvereniging hiermee moeten omgaan, heeft niet in een boekje of handleiding gestaan.

Klimop RT Merksem blijft bezorgd om haar clubleden en neemt geen enkel risico.
Hierdoor stopten de turnlessen en trainingen reeds op 12.03.20
De Algemene Vergadering van de vzw en de Gymdrink (21.03.20), het Paasgebeuren (28.03.20) en ook het Turngala (16.05.20) werden en worden afgelast.
Iedereen had er zich zo op verheugd.

Afgelasting is geen uitstel want Klimop RT Merksem wenst zowel het Paasgebeuren als het Turngala “The Secret Library” een jaar vooruit te schuiven en te organiseren in 2021.

De organisatie van de AV (20.06.20 uiterste datum) en de traditie van de viering van die clubleden, met meerdere jaren lidmaatschap zal op een ander moment, met een officieel karakter, zeker nog in 2020 gebeuren.

Betreft de trainingen en turnlessen, na de” lock down”, zal het bestuur in samenspraak met de lesgevers, trainers en vrijwillige medewerkers een creatieve oplossing bedenken.

Klimop RT Merksem = One team = Strong team

Het bestuur.