Mededeling Corona

Inzake het Corona-virus werd na intern overleg beslist de Gymfed- wedstrijden en organisaties die onder onze verantwoordelijkheid vallen tot 31 maart niet te laten doorgaan.

12/03 – 15:56 Advies les- en trainingsactiviteiten

Gebaseerd op een zeer verregaande medische consensus adviseren we onze clubs om al hun les- en trainingsactiviteiten te schorsen t.em. 31 maart. Na een volgende evaluatie op het kabinet van minister Weyts op 26 maart, zal Gymfed opnieuw advies geven. Indien er een federaal rampenplan wordt afgekondigd waarbij er andere mogelijke strengere of bijkomende maatregelen worden opgelegd, dienen deze uiteraard onmiddellijk opgevolgd te worden.

Dus voor onze gymnasten geen trainingen meer tot en met 31 maart.

12/03 – 14:23 Geen sportmanifestaties in Vlaanderen tot 31 maart

Vlaams Minister van Sport Ben Weyts heeft aangekondigd dat alle sportmanifestaties tot 31 maart worden afgeschaft in Vlaanderen. De Vlaamse sportwereld annuleert alle publieksevenementen, indoor en outdoor. Dat betekent dus geen Gymfed-organisaties tot 31 maart 2020. De algemene vergadering, die gepland stond op zaterdag 28 maart, wordt uitgesteld naar een latere datum. Rekening houdend met de escalerende problematiek wordt inzake het later plannen van wedstrijden, het herbekijken van selectieprocedures, … verder intern overleg gepleegd. Deze beslissingen worden via onze Gymfed-kanalen gecommuniceerd.

Dus wedstrijden in de weekends van 14-15/03, 21-22/03 en 28-29/03 afgelast.

11/03 – 18:00 – Mededeling Gymfed Corona-virus

Gymfed heeft intern overleg gepleegd omtrent het al dan niet laten doorgaan van wedstrijden en events in de nabije toekomst waar Gymfed aan meewerkt en dus verantwoordelijk voor is. Dit omdat er rekening diende gehouden te worden met de escalerende problematiek rond de verspreiding van het Corona-virus. Tevens hebben we getracht de standpunten te kennen van de gemeentebesturen waar de wedstrijden zouden plaatsvinden het komende weekend van 14 en 15 maart 2020.

Er is een realistische inschatting gemaakt van de aanwezigheden op de verschillende wedstrijden (sporters, trainers, juryleden, ouders en supporters) van het volgende weekend, dit op basis van de gegevens van het voorgaande wedstrijdseizoen. Bij de meeste organisaties worden 1000 aanwezigheden per dag niet overtroffen, bij enkele wel.

Er is daarentegen de vaststelling (vanuit de ervaring) dat er tijdens geen enkele wedstrijd kan vermeden worden dat er geen veelvuldig nauwe contacten tussen personen zullen plaatsvinden. Mensen komen redelijk ongecontroleerd binnen en buiten de zalen, cafetaria enz.. Coaches helpen hun sporters actief, toestellen worden systematisch vastgenomen en aangeraakt, sporters zitten en bewegen in elkaars onmiddellijke nabijheid,…

Bovendien kan er enkel maar worden vastgesteld dat de commentaren van experts (virologen, internisten van ziekenhuizen…) in de media verre van geruststellend zijn. Wij citeren Prof Van Ranst in de Morgen: “Als de politiek het niet willen zeggen dan doe ik het: verbied alle evenementen”. Dit is een blijk van grote bezorgdheid en een duidelijk pleidooi om te helpen de situatie beheersbaar te houden.

Gymfed dient steeds te handelen conform haar waarden waarbij onze sporters en hun gezondheid steeds centraal worden gesteld. Daarnaast is het onze maatschappelijke plicht om het algemeen belang en de volksgezondheid in het bijzonder voorop te stellen. Vandaar dat we, met oprechte spijt en excuses naar al onze sporters, organiserende clubs en hun vele vrijwilligers, ons genoodzaakt zien de wedstrijden en organisaties die onder onze verantwoordelijkheid vallen tijdens het weekend van 14 en 15 maart en tijdens het weekend van 21 en 22 maart niet te laten plaatsvinden.

Wij volgen de situatie op de voet en zullen zo snel mogelijk communiceren omtrent de organisaties die later in het seizoen gepland zijn.

Voor Gymfed

Lode Grossen

Algemeen manager