Het verleden is een springplank geen valmat 2

Vandaag heeft Klimop RT Merksem nog heel wat documenten ter beschikking die het 100-jarige bestaan van de vereniging kleuren.

Foto 1 1923 Groepsfoto in het Volkshuis in de Wuytslei te Merksem.

Alle toenmalige clubleden staan niet eens op de foto, omdat er dat moment ook een filmvoorstelling was in het Volkshuis.

Foto 2 +/- 1960 Het trommelaarskorps gaan op alle activiteiten voorop. Op de foto herkennen we Frans Christaenssens (voorzitter), Frans Caluwé (ondervoorzitter) Sylvain Smits (secretaris), Julien Van Spitael (later hoofdleider).

Hoofdleider, (hulp) Leider, (hulp)leidster en voorturner waren tot 1970, met de komst van de jeugd- en sportraad de gebruikte terminologie om een lesgever te benoemen.

De binding met de jeugdbeweging was dan ook groot.

FOTO 3 Het verslag van de Antwerpse Turngouw anno 1920, waarin we terugvinden dat de Rode Turners Merksem zijn gestart met gymnastiek en dat er zowat 70 leden zijn aangesloten bij de vereniging.

In die periode moest je minstens 14 jaar zijn om te mogen aansluiten. Vandaag kent de club Kleutergym vanaf de laaftijd van 3 jaar.