Het verleden is een springplank 3

FOTO 1 in 1925 waren de makers van turntoestellen vakmensen, aangezien de brug volledig uit hout is gemaakt.

Anno 2020 is een brug gemaakt uit hout, ijzer en kunststof.

In 1925 was er enkel een brug met gelijke leggers. Mannen én rouwen turnden aan hetzelfde toestel.

Foto 2 Turnfeest 1929 in het Volkshuis aan de Bredabaan mét programma.

Foto 3 Een brief uit 1931 gericht aan het bestuur.

Foto 4 en 5 Brief van 10/05/45. Merksem was nog steeds oorlogsgebied!

In deel 2 is er sprake van één turnbond, los van de politiek. Pas in 1999 gingen de Vlaamse Turnliga en de Socialistische Turnbond over tot een fusie en in 2000 werd de Gymnastiekfederatie Vlaanderen geboren.

De toekomstgerichte richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap waren hierin bepalend.

De Katholieke Turnfederatie bleef nog zowat 5 jaar toekijken langs de zijlijn, om uiteindelijk in te stappen in de niet-ideologische federatie. Een aantal clubs wensten geen deel uit te maken van deze laatste fusie en bleven als ideologische bond onder

de naam Gym en Dans bestaan onder de koepel van Sporta. Zo verging het ook Rope Skipping, die vanuit de BVLO hun federatie parkeerden bij Sporta om uiteindelijk ook aan te sluiten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.