Brainstorming 2015

Brainstorming 2015 is besturen met een visie

Op zaterdag 12 december was er de jaarlijkse brainstorming van Klimop RT Merksem, een denktank die terugblikt en vooruit kijkt. Het werd niet “gluren bij de buren ” maar letterlijk op bezoek bij de buren van Primavera.

Iedereen werd ontvangen met koffie of thee en na het welkom van voorzitter Gilbert Verstraelen werd het thema besturen met een visie aangesneden. Bestuurders, lesgevers, trainers en medewerkers bogen zich over de analyse die Bob Koevoets zowat een jaar geleden had opgemaakt over de toekomst van de vereniging. Het actie- en stappenplan werd doorgelicht en verder aangevuld door de verschillende en verscheidene managers van evenveel commissies. “Randzaken, brandjes blussen en we doen dat toch altijd zo” werden zo geconfronteerd met ambitie, een eigen koers en beleid op lange termijn.

Alle Antwerpenaren in beweging naast de return aan de stad voor het topsportstatuut waren dan weer andere items. “Gymhal Terlinden, droom, nachtmerrie of werkelijkheid” werd in een stad van zaken duidelijk gemaakt door de voorzitter. De denktank werd even on hold gezet voor de hongerigen met het aperitief en de kaas- en vleesschotel.

Alhoewel …
In de namiddag kwamen vooral de taakafspraken van de trainers en lesgevers aan bod, naast de noodzaak aan opleiding en bijscholing en de praktische invulling hiervan in de gymhal. Sponsoring, het vernieuwde logo van de club, de kledij, de promotie en pers waren dan weer onderwerpen die naar het eind van dag werden aangesneden. Een aantal van deze vrijwilligers waren later op de dag actief op het Gymgala in de Lotto Arena, logisch dat zij even voor het einde van het overleg de zaal uitwaren.

Bezige bijen bij Klimop RT Merksem!