Stevig gevuld weekend

Het weekend van 22 en 23 november was weer stevig gevuld.

Op zaterdag 22 november nam Robert Koevoets (webmaster) deel aan de Dag van de Sportclubbestuurder in het Huis van de Sport te Berchem en ingericht door de Vlaamse Sportfederatie.

Zijn ervaring:

Ik heb er de workshops “Brainstromen in plaats van brainstormen” en “Creatief denken in je sportclub, hoe begin je eraan?” gevolgd.

Twee onderwerpen die nauw met elkaar in verband staan, en elkaar hier en daar zelfs overlappen, maar die elkaar vooral aanvulden. Hierdoor en door de vele praktische oefeningen kreeg ik een duidelijker beeld van de materie en werden de onderwerpen in de juiste context geplaatst. De tijd vloog voorbij!

Maar even interessant en leerrijk waren de gesprekken in de wandelgangen tijdens de pauzes. Ik heb met meerdere mensen uit verschillende sporttakken gesproken, en daarbij werd het duidelijk dat er, alhoewel iedere sporttak zijn eigen specifieke problemen kent, een aantal problemen zijn waar iedereen mee kampt:

  • toenemende complexiteit van de administratieve en fiscale verplichtingen,
  • aantrekken van vrijwillige medewerkers,
  • doorstroming van leden en medewerkers naar het bestuurlijk niveau.

Ik vond het een boeiende en leerrijke dag, zodat ik met een goed gevoel huiswaarts keerde.

Ik kan iedereen die bij de werking van de club betrokken is deze workshops aanbevelen. Om een goede werking van de club te kunnen blijven garanderen is zoveel mogelijk kennis van zaken opdoen een conditio sine qua non.

Op datzelfde moment waren de gymnasten uit de acrobatische gymnastiek actief tijdens de ACROHAPPENING in Kapellen. Hier ging het vooral over podiumervaring voor de verschillende en verscheidene formaties die straks de competitie aanvatten.

Zondag 23 november was er in Gymhal Terlinden het normale trainingsverloop en de CLINIC “van basket tot basket” i.s.m. de Gymnastiekfederatie.
Vlaanderen.

In Hulshout namen de tumblers deel aan de ALTISCUP, en dit met goed gevolg. KIANO WAUTERS won in zijn leeftijdscategorie, en BRUCE MOMMERS sloot de wedstrijd af op een 4de plaats.

Een stevig gevuld weekend dus.

Kiano Wauters