Klimop RT Merksem is een schone turnclub

Op zaterdag 24 augustus werd GYMHAL TERLINDEN volledig GEPOETST in samenwerking van ouders, trainers, lesgevers, gymnasten en vrijwillige medewerkers.

IEDEREEN bracht zijn steentje bij om te zorgen voor een SCHONE TURNHAL, SANITAIR, KLEEDKAMERS, BERGRUIMTEN …