Positieve algemene vergadering Klimop RT Merksem vzw

Op zaterdag 11 maart 2023 werd de jaarvergadering van de vzw Klimop R.T. Merksem gehouden op de zetel van de vereniging.

De aanwezigen keurden het verslag over het jaar 2022 unaniem goed, naast de rekening van 2022 en de begroting voor 2024. Daarna gaven zij kwijting aan de financiële bestuurders. Al deze items onderschrijven de positieve impulsen die binnen de vzw heersen.

Aansluitend aan dit officieel gedeelte werd een Gymdrink gekoppeld waarin de voorzitter de werkende leden bedankte om hun inzet alsook het aanwezige netwerk van de vereniging die op de uitnodiging waren ingegaan.