Gymhal Terlinden 2.0 is een feit

De geschiedenis

Sinds 1980 is het Gemeenschapscentrum Terlinden één van de thuisbasissen van Klimop RT Merksem. Een piep-klein schoolturnzaaltje op dat moment, met een kleine berging, lekkende douchekabines, een verouderde kleedkamer en dito toiletten, maar er werd stevig getraind.

Sinds 5 januari 1998 werd op dezelfde locatie Gymhal Terlinden in gebruik genomen. Tegelijkertijd bleef ook de vereniging groeien: meer leden maakten hun intrede; het team van vrijwilligers breide uit; er werd geïnvesteerd in infrastructuur en veiligheid; op sporttechnisch vlak bleven we vooruitstrevend; …

Op dat moment zitten we goed in gymhal Terlinden, maar de mogelijkheden werden beperkter. De stad Antwerpen, het district Merksem en Klimop RT Merksem zullen het mogelijk maken dat tussen januari 2019 en januari 2022 gymhal Terlinden zal vergroot worden. Daarvoor moest onze vereniging drie jaar lang elders onderdak vinden, namelijk in sporthal Roosendael zo’n 500 meter verderop in de Speelpleinstraat.

Gymhal terlinden 2.0, droom of werkelijkheid?

In de plannen van Gymhal Terlinden 2.0 is er gezien de energievraag verbetering van de isolatie.

Ten tweede zal de grote dakoppervlakte gebruikt worden voor zonnepanelen, zal er een verbeterde luchtventilatie en watercirculatie worden mogelijk gemaakt.

Ten derde zal in de uitgebreide gymhal de functionele ruimte zorgen voor meer specifieke turnmaterialen, -systemen en aanpassingen die op hun beurt meer comfort, dynamiek en veiligheid brengen om de nieuwste, prestatie-verhogende technieken veelvuldig te herhalen op training en op elk niveau.
De inbreng van deze wetenschappelijk bestudeerde materialen zijn de vrucht van onderzoekswerk dat rekening hield met de wensen van de moderne gymnastiek en de fysieke integriteit van de gymnasten.

Uw club Klimop R.T. Merksem investeerde en investeert, in eigen beheer, weer en opnieuw waardoor gymnasten hun lesgevers/trainers in de turnwereld hun verregaande kennis verder ontwikkelen en toepassen. Gymhal Terlinden is en blijft een deel van het Gemeenschapscentrum waardoor het bestaande gebouwcomplex maximaal en multifunctioneel blijft ingezet.

Gymhal Terlinden 2.0 is een feit

In het weekend van 11, 12 en 13 februari 2022 waren veel geëngageerde vrijwilligers aanwezig om de ultieme verhuis van sporthal Roosendael naar de vernieuwde Gymhal Terlinden mogelijk te maken. Het was zwoegen en zweten, daarom een oprechte dankjewel aan alle helpende handen vooraf, tijdens en ook nog na het verhuisweekend.

We zijn terug thuis!

Gymhal Terlinden

Terlindenhofstraat 150, 2170 Merksem
Telefoon: 03 647 21 91 (tijdens de trainingen)