Nieuwe bestuurder

Tijdens de gewone ALGEMENE VERGADERING, op 9 oktober 2021, van de vzw KLIMOP RT MERKSEM werd DJINO JANSSENS verkozen tot BESTUURDER.

Het engagement van Djino is er in eerste instantie op gericht om zich in te werken in een creatief, analyserend en vooral intensief proces als jongste bestuurder. Later op de dag zat hij de Brainstorming voor.

Proficiat en veel succes!