Gymnastiekmagazine november 2019

Gymnastiekmagazine jaargang 51, 2019-2020, editie 2, november 2019

Inhoud

  • Editoriaal : Het verleden is een springplank, geen valmat.
  • Kringkampioenschappen 2019.
  • Kringkampioenschappen een lange geschiedenis.
  • Activiteitenkalender + Varia
  • Turngala 100 jarig bestaan.
  • Nieuw Trainingspak.
  • Gymhal Terlinden 2.0
  • Jongerenfuif