Herfstturnkamp 2016

Progressie benadrukt tijdens herfstturnkamp

Tijdens het herfstturnkamp van Klimop RT Merksem werd er, naast de specifieke trainingen in acrogym en tumbling, al veel aandacht besteed aan de medische- en paramedische omkadering.

Sportfysiotherarpeut Tom Verhoeven en voedingsdeskundige Inge De Ridder – beiden toppers in hun vak – hadden de gymnasten aan een screening onderworpen en hun de nodige praktijkgerichte info bezorgd omtrent hoe te eten en te drinken.

Gedurende de week waren er traditioneel ook buitenlandse coachen actief. Dankzij het jarenlange partnerschip met de Bulgaarse Federatie in Acrobatische gymnastiek was Nicolay Ivanov aanwezig en via de Tumblingschool van Stavropol uit Rusland was Elena Krasnokutskaya aanwezig.

Hun aanwezigheid en trainingsinput droeg er toe bij dat de elementen die voorbereid werden of ingezet door de Merksemse clubtrainers, Patsy Martens, Nina Van Schevensteen en Eddy Van Schevensteen tot hun recht kwamen of verder kunnen opgebouwd worden.

Iedereen van de jongsten uit de groep Mini-gym over de pré-competitie en de competitie-gymnasten, waren volop in actie en zetten hun beste beentje voor. Teambuilding met leuke perspectieven op de nakende wedstrijdperiode.

Het toonmoment, aan het eind van de week, vormde een ideaal beeld van ” de stand van zaken “. Het ideale moment om de nieuwe shirt -sponsor AXIOMA- voor te stellen aan een breder publiek.