Gymnastiekmagazine november 2016

Gymnastiekmagazine jaargang 48, 2016-2017, editie 2, november 2016

Inhoud

  • Editoriaal : Brainstorming: Je speelt voetbal, Je speelt hockey, Je speelt tennis maar                                                         … Je beoefent Gymnastiek
  • Activiteiten 2016-2017
  • Kringkampioenschappen 2016
  • Kledij sponsor straks ook visueel aanwezig
  • vriend van Klimop RT Merksem
  • Klimop-Quiz
  • Gymfuif

Link:

november 2016
november 2016