Medische omkadering Klimop-RT-Merksen volledig functioneel

Klimop Rt Merksem heeft de interne medische en paramedische omkadering vervolledigd. Een team specialisten in de fysieke en de mentale begeleiding van sportlui staat klaar om onze gymnasten en trainers te begeleiden zodat zij op een verantwoorde en veilige manier de beste prestaties kunnen neerzetten. Sleutelwoorden hierbij zijn: technische kwaliteit, fysieke paraatheid en mentale weerbaarheid.