Rekenbureel Tom Keersmaekers, Josiane Claes en Anna Bleyen

Kringkampioenschap 2014 in nieuw (geslaagd) concept

De eerste editie van het KRINGKAMPIOENSCHAP speelde zich af in 1970. Op zaterdag 29 november 2014 was deze interne clubwedstrijd, een evaluatie, gymmatch of toets aan zijn 45ste editie toe.

In vergelijking met voorgaande organisaties werd alles op één dag afgewerkt, inclusief de prijsuitreiking. Zowel bij de volwassenen, de jongvolwassenen, de jongelingen als bij de kinderen trad er een grote schare enthousiaste gymnasten aan in de wedstrijd.

De trainers en lesgevers hadden verschillende moeilijkheden voorbereid aan de verscheidene turntoestellen. Hierdoor moest geen enkele van de deelnemers “boven zijn of haar petje” turnen. Correcte turntechniek en veiligheid stonden voorop in de trainingen.

De supporters waren al even enthousiast en lieten dat ook duidelijk blijken door hun constructief applaus voor iedere gymnast(e).

De wisselbeker “Charel Van Schevensteen” werd opnieuw een spannend item. JENTE BOLSIUS uit de hogere graad bij de Turnsters won de beker voor de tweede maal op rij. Een unicum in de geschiedenis van dit clubgebeuren.

LUC BUNGENEERS ( burgemeester van het district Merksem), HERMAN GIELEN ( schepen voor sport van het district Merksem) en PAUL LENAERTS ( ondervoorzitter) reikten de medailles, de diploma’s en de beker uit.

Er werd nog fel nagekaart over dit geslaagde en vernieuwde concept.