Algemene jaarvergadering schetst beeld van gezonde gymnastiekvereniging

De jaarlijkse algemene vergadering van de vzw Klimop RT Merksem greep plaats op zaterdag 9 maart 2024 in gymhal Terlinden. Zowel het algemene jaarverslag als de rekening van 2023 werden unaniem goedgekeurd door de aanwezigen. De begroting voor 2025 werd eveneens goed bevonden.

De effectieve leden bevestigden hiermee dat het bestuur dit jaar zijn taak naar behoren heeft uitgevoerd en zij de bestuurders ontlasten van hun aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid. Bijna logisch werden volgende bestuurders, Peggy Bodson, Freddy Bolsius, Josiane Claes, Eddy Van Schevensteen en Gilbert Verstraelen herverkozen met een mandaat voor de eerstvolgende vijf jaren.

Eindconclusie Klimop RT Merksem vzw is een gezonde sportvereniging met een positieve instelling. Aansluitend werd de avond afgesloten met een geanimeerde Gymdrink, waarbij alle contacten, partnerships, trainers en vrijwilligers bedankt werden om hun inzet.