Beweging creëren, verandering en uitvoering

Op zaterdag 14 oktober was er de jaarlijkse Brainstorming, in het Provinciaal Vormingscentrum van Malle. Bestuurders, trainers en vrijwilligers organiseerden, planden en toetsen datgene af dat op korte-, middellange- en lange termijn van belang is voor de club en haar clubleden.

Zo stond er Administratie, Verzekering, Gedragscode, Overeenkomst, Actviteitenkalender, Klimgym, Clubwerking, Aanvangstbegeleiding, M-Factor, Communicatie, Erkende Sportvereniging, Gymfed, Opleidingen, Trainersapp, Turngala 2025, Zomerturnkamp en een interactieve Who Is Who and What Do They Do op het programma.

De lunch maakte dat iedere deelnemer energie kon opdoen en later op de dag werd het diner, in Tine’s Stoof, gebruikt om na te kaarten over het positieve teamwork.

Een flexivergadering die bevestigd dat Klimop R.T. Merksem een gymnastiekvereniging is die met een Dynamisch, Geëngageerd en Waardengestuurd clubleven aan de slag is.