Leervermogen en plezier

Het KRINGKAMPIOENSCHAP werd georganiseerd, op zaterdag 4 december, in sporthal Roosendael in een Covid Safe programma.
Alle clubleden ervaren nog steeds de stimulans om deel te nemen aan deze toets, evaluatie of gymmatch.
Vanwege de ervaring of net om het ontbreken ervan hebben de lesgevers en de trainers zelf de moeilijkheid bepaald aan de verschillende en verscheidene turntoestellen.
Zo is er geen enkele deelnemer die “boven zijn petje “moet turnen maar, … is hij of zij vooral een winnaar op zichzelf.

“Kijk met je ogen en niet met je hoofd “, “Voel waar je tenen zitten “is dan een veel gehoorde uitspraak van de lesgevers, wanneer ze het visuele of fysieke contact, dat de gymnast dient te zoeken, willen sturen om zijn oriëntatie in de ruimte te kennen.
Soms komt er ook een stukje lef en durf aan te pas, maar vooral een goede en correcte techniek om een moeilijkere turnoefening veilig en wel te beëindigen.
En daar staan de trainers voor!

Van de jongsten uit het eerste leerjaar van de lagere school over de jongelingen, de jongvolwassenen en de volwassenen, iedereen kan zijn beste beentje voorzetten.
En vooral … al die gymnasten moeten er plezier in en aan beleven en genieten van hun deelname.
Allemaal vanzelfsprekendheden die er geen zijn.

De wisselbeker, die kan gewonnen worden door diegene met de hoogste score voor de beste uitvoering en niet noodzakelijk door diegene met de hoogste moeilijkheid, werd anno 2020 niet uitgereikt.
In de 50ste editie werd het dus spannend van het begin tot het einde.
Wie turnde op zijn/haar niveau de beste uitvoering?

NICOLAS BLAKE uit de afdeling Gymkids werd de GYMSTAR die, anno 2021, zijn naam kon bijschrijven op de wisselbeker Charel Van Schevensteen.
Ook al die andere Gymstars togen fier met een medaille en een prijs naar huis.
In deze activiteit zit er een vaardigheid om zich te ontwikkelen voor alle gymnasten!