Klimgym een feest

In het Gymmagazine van de maand februari stond nog een KLIMGYM op het programma op 29 of 30 mei 2021.
Enerzijds zijn de geldende coronamaatregelen verlengd tot 1 april, net voor de schoolpaasvakantie.
Anderzijds zet Klimop RT Merksem een minimum aan 6 weken voorbereiding in de reguliere trainingen voorop.
Door beide feiten dient ook dit evenement uitgesteld.
Klimgym was anno 2019 nog een echt feest voor de TURNSPORT en letterlijk een STRAATFEEST, waarbij de buurt betrokken werd.
De TRAININGEN indoor, outdoor en online blijven verder georganiseerd gericht op de verschillende en verscheidene leeftijden.
Klimop RT Merksem volgt hiervoor de regelgeving i.v.m. de bestrijding van de pandemie van de lokale- en de bovenlokale overheid.
Wat betreft de eindafwerking van GYMHAL TERLINDEN wordt de druk op de aannemer opgevoerd, zodat gymclub Klimop RT Merksem écht kan VERHUIZEN uit sporthal Roosendael.
SAMEN maken we er dan opnieuw een FEEST van!