Hoe verloopt het turnseizoen nu verder?

Hou nog even vol!
We hadden het graag anders gezien, maar ook in 2021 zijn we de tweede helft van het turnseizoen 2020-2021 met de nodige Corona-beperkingen gestart.
Welke maatregelen gelden er momenteel en welke gevolgen heeft dit voor onze (club)werking? We geven jullie graag een stand van zaken.
Volgende regels vormen momenteel het uitgangspunt voor het sporten tot 1 maart 2021.
Indien er op federaal niveau voor 1 maart 2021 versoepelingen doorgevoerd worden, brengen we jullie zoals steeds zo snel mogelijk op de hoogte.
Bijna wekelijks sturen we de kalender bij om alsnog organisaties in clubverband neer te zetten.

Welke algemene regels zijn er van toepassing?
-13 jaar (°2008 en jonger)
 Indoor of outdoor sporten met contact is mogelijk
 Maximaal 50 personen in een groep – geen contact tussen groepen mogelijk
 Competitie is mogelijk, max. 1 toeschouwer per deelnemer

+13 jaar (°2007 en ouder)
 Indoor sporten is niet toegelaten
 Outdoor sporten met max. 4 personen en respect afstandsregels (inclusief 1
meerderjarige trainer verplicht)
 Alle groepen hebben minimaal een online-training per week bij Klimop RT Merksem

Wat met de organisaties?
Onder de huidige maatregelen zullen in februari en maart de trainingen doorgaan voor gymnasten in alle niveaus tot en met geboortejaar 2008. Dit ook zowel voor individuele competities als teamcompetities conform deze leeftijden. Gezien deze leeftijdsbegrenzing een wijziging in het aantal gymnasten per organisatie met zich meebrengt en sommige sporthallen als vaccinatiecentra worden ingericht, kunnen er mogelijks verschuivingen doorgevoerd worden in de kalender voor bepaalde niveaus en leeftijdscategorieën. De communicatie omtrent deze mogelijke wijzigingen wordt ASAP gevoerd. Klimop RT Merksem is er zich van bewust dat er binnen een aantal leeftijdscategorieën gymnasten zijn die niet de mogelijkheid hebben om hun trainingsactiviteiten te hervatten en bijgevolg niet kunnen deelnemen aan onze organisaties,
nevenactiviteiten of wedstrijden. We betreuren dit ten zeerste en hopen dat ook deze gymnasten hun passie voor de turnsport blijven behouden. Vandaar de online-trainingen om ieder clublid betrokken te houden.
Voor de gymnasten vanaf geboortejaar 2007 blijft de Gymnastiekfederatie Vlaanderen streven naar een trainingstijd van +/- 6 weken alvorens zij kunnen deelnemen aan competities. Klimop RT Merksem zal dit binnen de clubwerking per gymnast individueel of per formatie evalueren, in samenspraak met trainers en gymnasten en indien nodig met de medische en morele begeleiding.
De eerder aangepaste wedstrijdkalender met competities voor alle leeftijdscategorieën vanaf maart, zal dus helaas niet gehanteerd kunnen worden indien de huidige maatregelen in stand blijven tot 1 maart 2021. Van zodra er zicht is op de mogelijke heropstart van de indoor trainingen voor sporters vanaf geboortejaar 2007 wordt de wedstrijdkalender verder op punt gezet.

Wanneer mogen we terug indoor trainen?
Een terechte vraag die ieder van ons zich stelt… Helaas kunnen we hier voorlopig geen antwoord op geven. Zoals steeds streven we er naar om jullie bij elke wijziging, hetzij een verstrenging hetzij een versoepeling, zo snel en goed mogelijk op de hoogte te brengen van de impact op de clubwerking. Op deze manier hopen we alle gymnasten, hun ouders en de supporters zo goed mogelijk te ondersteunen in dit lopende seizoen.
De impact van de afgelopen maanden en het gebrek aan perspectief is voor onze gymnasten bijzonder zwaar. Samen met de Gymnastiekfederatie Vlaanderen is Klimop RT Merksem vragende partij om het indoor sporten op een verantwoorde en veilige manier te organiseren en beiden zullen hierop blijven inzetten. Gezien het feit dat de besmettingscijfers stagneren en dan weer dalen, wordt het echter moeilijk om op korte termijn een versoepeling door te voeren.
We vragen onze gymnasten dan ook om te blijven volhouden en maximaal te focussen op gezonde en veilige trainings- en wedstrijdomstandigheden in de toekomst.