Gymnastiekmagazine februari 2021

Gymnastiekmagazine jaargang 52, 2020-2021, editie 3, februari 2021

Inhoud

  • Editoriaal : 2020 – Wat een jaar …
  • Hoe verloopt het turnseizoen nu verder.
  • Klimgym
  • Activiteitenkalender
  • Historiek kringkampioenschap