Algemene vergadering 2020, terugblik met een stand van zaken

Op zaterdag 5 juni was er geen training bij Klimop RT Merksem, maar werd wel de Algemene Jaarvergadering van de vereniging gehouden in sporthal Roosendael.
Voor het eerst werd het een vergadering van op afstand.
Alle digitale voorzieningen waren in orde, om via een videomeeting verslag uit te brengen en stemming te houden over de punten op de agenda.
De unanieme goedkeuring van de effectieve leden omtrent het verslag van het jaar 2020, de rekening van 2020 en de begroting voor 2022 de werd zo een feit naast de kwijting van de bestuurders i.v.m. het gevoerde financiële beleid.
Klimop RT Merksem vzw is een gezonde en vitale gymclub.
Het impact van de pandemie dringt echter binnen in alle delen van de vereniging.
Spijtig genoeg kon er aansluitend aan de vergadering, voor het tweede jaar op rij, geen Gymdrink gehouden worden.
Gymdrink die de sociale contacten met bestuurders, vrijwilligers, trainers, externen en contactpersonen allerhande kan optimaliseren.
Morgen maken we samen!