Ontvangst Klimop RT Merksem 100 jaar op districthuis Merksemgeanuleerd wegens corona.

Het district Merksem had de ontvangst van onze vereniging op het districtshuis i.v.m. het 100-jarige bestaan gepland op zaterdag 10 oktober 2020.
Samen met ons keken heel wat clubleden hiernaar uit.
Spijtig genoeg ontving Klimop RT Merksem het bericht dat de ontvangst niet zal gebeuren in 2020 als gevolg van de nog steeds geldende Corona-maatregelen.
Het is niet anders!
Klimop RT Merksem is een gymclub die het impact van de coronacrisis kan absorberen en probeert om terug te veren naar de situatie van voor de coronacrisis.
One team = Sterker Samen!