Kringkampioenschap editie 2020

De boodschap om weer te kunnen gaan sporten is belangrijker en impactvoller dan ooit.
Vandaar dat Klimop RT Merksem tracht, als gymnastiekvereniging, zoveel als mogelijk en verantwoord activiteiten te organiseren voor haar clubleden.

Het Kringkampioenschap van 21.11.20 is een activiteit met een behoorlijk lange traditie (1971).
Anno 2020 dient het opzet aangepast aan en naar de maatregelen rond het Corona-virus.
Net in het jaar dat Klimop RT Merksem het honderdjarige bestaan kent.
Volgend programma ligt klaar:

1° Kringkampioenschap zal georganiseerd worden mét publiek indien het kan.
2° Kringkampioenschap zal georganiseerd worden zonder publiek indien het moet.
3° Kringkampioenschap kan georganiseerd worden op een ander moment dan de datum in de kalender voorzien
4° Programma:
Vrijdag 20.11 om 20u30 tot 22u00 TURNSTERS/TURNERS
Zaterdag 21.11 om 10u00 tot 12u00 JUFFERS/KNAPEN
21.11 om 14u00 tot 16u00 GYMKIDS vb. LG = blok 1 en MG + HG = blok 2 mét aangepaste timing en opgesplitste groepen kwa aantal.
5° De uitslag en de prijsuitreiking zal op het einde van elk wedstrijddeel bekend gemaakt worden.
Mocht dit echter niet haalbaar zijn, zal dit de week daaropvolgend tijdens de trainingen gebeuren.
Idem wat betreft de uitreiking van de wisselbeker.
6° Concretere info volgt via briefwisseling en via de trainingen.

Veel succes!