Zomerturnkamp 2019 met de K van kracht!

Bij de aanvang van de maand augustus starten de gymnasten uit de groepen mini-gym, pré- en competitie van de disciplines acrogym en tumbling hun turnseizoen.
De twee laatste weken van de schoolzomervakantie wordt er door de club traditioneel een turnkamp of -stage opgezet.
Alle gymnasten hadden een programma meegekregen in de maand juni als vakantietraining.
Dagelijks zijn er in het turnkamp immers trainingen van 9u30 tot 17u00.
De nodige rust en pauzes inbegrepen.
De clubtrainers PATSY MARTENS, ELIZA TORRES GONZALEZ, BEN GOEDONS, AMIR VAN VISSCHEL, CHARLOTTE DE COCK, YANTHE VAN GORP en EDDY VAN SCHEVENSTEEN maakten een zorgvuldige voor bereiding.
ZINO MERCKX (Les Ballets de Monte Carlo) had reeds in de maand juli een aantal choreografieen aangeleerd en deed dit tijdens het turnkamp opnieuw.
Gymnasten waren zo in staat om de hoge intense trainingen goed te verwerken en een basis te leggen naar meer in de eerste periode van de maand augustus.
Het tweede gedeelte zat doorspekt met een hogere moeilijkheid, zowel op fysiek vlak, op het vlak van nieuwe technieken en op het vlak van samenwerken in een formatie.
Met TOM VERHOEVEN van MOTIONLAB ondergingen alle gymnasten een screening om hun lichaamsscholing te testen en aan te passen indien nodig.
Traditioneel zijn er buitenlandse coaches actief en in deze periode waren dat NICOLAY IVANOV (Bulgarije) en STANISLAV PIVIN (Rusland).
Een internationaal gezelschap daar in sporthal Roosendael.
FRANS VAN DEN WIJNGAERT, voorzitter van de stedelijke sportraad, hield eraan om een bezoekje te brengen. Een opsteker want hij zag dat het goed was.
Met de K van Kracht zit er ook muziek in die voorbereiding bij KLIMOP RT MERKSEM.