Klimgym een feest!

26 mei 2019 … het moest het weekend worden van het tweejaarlijkse Turngala van Klimop RT Merksem.
Onze club verkoos echter om een KLIMGYM te organiseren, want in 2020 viert de vereniging immers haar 100-jarig bestaan.
Het fundament van beide evenementen staat er.
Toch werd niets zoals voorheen en moesten er vooral structuren neergezet en aan improvisatie gedaan.
Gymhal Terlinden staat immers in de steigers.
Sporthal Roosendael bulkte van de gymnastiek en de fietsstraat werd een feeststraat!
Alle clubleden maakten hun opwachting in het programma over alle leeftijdscategorieën, groepen en niveaus.
Kwaliteit en kwantiteit om zoveel gymnasten. Het talrijke publiek kon vaststellen dat onze gymclub volop bloeit en groeit.
Kleutergym, gymnastiek in de breedte, jongelingen, volwassenen, hoog competitief niveau in acrogym en tumbling het zat allemaal in het aanbod.
De toeschouwers waren begeesterd en enthousiast.
Dat het goed gaat met Klimop RT Merksem werd ook en nog maar eens onderstreept bij de huldiging van clubleden met meerdere jaren aan lidmaatschap. Een waardemeter met een ondertoon en geschiedenis.
Het opzet en de uitdaging van Klimgym werd een knappe organisatie gedragen door lesgevers, trainers, bestuursleden en een grote schare aan vrijwilligers.
Proficiat!