Klimgym 2019

Turnen is een sport enkel voor een paar getalenteerde die voor een select
publiek van kenners, en slechts voor dit gezelschap alleen, hun kunnen tonen.
Als boutade of cliché kan dit tellen.
Toch is het een opvatting die leeft onder mensen die onze sport vanop
afstand volgen en slechts via de media geconfronteerd worden met
topprestaties van atleten op wereldkampioenschappen en de nog meer tot de
verbeelding sprekende Olympische Spelen.
Is gymnastiek dan een elitaire sport geworden?
Natuurlijk niet, want meestel is het een life-time sport voor de gedreven
beoefenaars.
In het beleidsscenario van onze vereniging ontwikkelde zich aldus het ene jaar
een TURNGALA en het daaropvolgende jaar een KLIMGYM.
Op zondag 26 mei e.k. organiseert Klimop R.T. Merksem in Sporthal
Roosendaal om 14u00 haar editie anno 2019.
Noot: op die dag zijn er ook nationale- en federale verkiezingen!
Hou dus rekening met een goede tijdsindeling.
Op die dag komen immers ALLE GYMNASTEN in actie en hangen wij voor
ouders, supporters, sponsors, de vrienden van … of gewoon belangstellenden
in een ONTSPANNEN SFEER een beeld op van KLIMOP R.T. MERKSEM als
turnvereniging.

Inderdaad is KLIMGYM, als evenement, in niets te vergelijken met het
Turngala .
Het accent ligt daar op een organisatie met hoge sportieve aspiraties, zowel
vanuit eigen midden als uit de nationale- en internationale turnwereld.
Wie herinnert zich niet de aaneenschakeling van prachtige oefeningen zowel
van onze gymnasten als van Bulgaarse-, Russische-, Nederlandse-, Poolse-,
Finse- of Duitse turners, die de show een meerwaarde gaven … en
tegelijkertijd ONZE plaats op de internationale scène bevestigden.

Wie herinnert zich niet – anno 2017 – de eivolle korfbalhal KWIK , de
schitterende choreografieën, de geslaagde meervoudige salto’s, de
acrobatische hoogstandjes, de showelementen, de lovende kritieken …
In 2017 net bij het zeven-en-negentigjarig bestaan van de vereniging, werd
de vindingrijkheid en het organisatietalent nog maar eens in beeld gebracht!
Tweemaal mocht het plakaatje “uitverkocht” uithangen, zowel bij de
voorstelling in de Matinee als bij show van de Soiree.
Die editie van het TURNGALA97 bracht bevestiging van al het voorgaande.
De nakende KLIMGYM biedt zo’n spektakel niet.
Wel is er een namiddagvullend programma, waarin na elke demonstratie een
rustperiode zit ingebouwd, zodanig dat iedereen aanwezig, de club en de
mensen die er deel van uitmaken, beter kan leren kennen.
Alle Antwerpenaren aan ’t bewegen.
Een muzikaal intermezzo zorgt tevens voor de nodige afleiding.

En aan het eind van de dag kan iedereen aanschuiven aan het afsluitende
overheerlijke eetfestijn.

KLIMGYM vormt tevens een RUSTPUNT:
1. Voor gymnasten die zonder competitieve spanning hun optreden kunnen
verzorgen.
2. Voor het publiek, dat na een werkweek vol inzet zich in een ander
kader bij een hapje en een drankje kan ontspannen in een unieke
omgeving.
3. Voor Klimop R.T. Merksem dat zich opmaakt om in 2020
(HONDERDjarig bestaan) weer een knalprestatie neer te zetten tijdens
het geplande Turngala “100”.
KLIMGYM is tevens PROMOTIE.
Aan de basis, op initiatie- en topsportniveau heeft de club immers heel wat te
bieden.
Van de kleinsten uit de kleutergym, over het kinderturnen, turnen voor de
jeugd en jongelingen naar gymnastiek voor volwassenen.
IEDEREEN neemt deel.

U KOMT TOCH OOK?!

VEEL KIJKGENOT