Gymhal terlinden 2.0, droom of werkelijkheid?

Het lokale en bovenlokale bestuur speelt hierin een cruciale rol als ideale kapstok in de lange termijnvisie op een duurzame ontwikkeling van uw club.

Het lokale bestuur van Merksem profileert zich hierdoor, als een district in een gezonde omgeving, waar ook sporten en veilig bewegen een duidelijke plek krijgen.
Dit situeert zich in de driehoek van het Jef Mermans-voetbalstadion, Sporthal Rode Loop 1 en 2, Atletiekpiste Jos Nuyens én Gymhal Terlinden.
De 3 plus 2 P’s van duurzame ontwikkeling (People, Planet, Profit, Partnership en Peace) stonden nooit ter discussie binnen Klimop R.T. Merksem.

In de plannen van Gymhal Terlinden 2.0 is er gezien de energievraag verbetering van de
isolatie.

Ten tweede zal de grote dakoppervlakte gebruikt worden voor zonnepanelen.

Ten derde zal in de uitgebreide gymhal de functionele ruimte zorgen voor meer specifieke turnmaterialen, -systemen en aanpassingen die op hun beurt meer comfort, dynamiek
en veiligheid brengen om de nieuwste, prestatie-verhogende technieken veelvuldig te
herhalen op training en op elk niveau.
De inbreng van deze wetenschappelijk bestudeerde materialen zijn de vrucht van onderzoekswerk dat rekening hield met de wensen van de moderne gymnastiek en de fysieke integriteit van de gymnasten.

Uw club Klimop R.T. Merksem investeerde en investeert, in eigen beheer, weer en opnieuw waardoor gymnasten hun lesgevers/trainers in de turnwereld hun verregaande kennis verder ontwikkelen en toepassen. Gymhal Terlinden is en blijft een deel van het Gemeenschapscentrum waardoor het bestaande gebouwcomplex maximaal en multifunctioneel blijft ingezet.

En … in de praktijk?

Bij de start van het turnseizoen 2018-2019 is er wat betreft trainingen en locatie níéts dat noemenswaardig wijzigt.
Vanaf 1 januari tot 31 december 2019 zal Klimop R.T. Merksem verhuizen 500 meter verderop in de Speelpleinstraat naar de hal Roosendael. Alle gymnasten, alle activiteiten en nevenactiviteiten verhuizen mee. Ook alle turnmaterialen en -toestellen verhuizen mee en kunnen gebruikt worden om later vanaf januari 2020 met meer perspectief en opnieuw te gebruiken in de verbouwde Gymhal Terlinden 2.0