Demoteam behaalt ereplaats

Het demoteam van onze club is een mix van gymnasten uit de basis- en uit de competitiegroepen.

Een gans turnseizoen trachten zij ernaar om met hun oefening “1813” goede resultaten neer te zetten tijdens de verschillende voorronden verspreid over het ganse Vlaamse landsgedeelte.

Zij werden steeds door een schare supporters ondersteund zowel tijdens de Demoteamhappening (Oostende), de Klokke Roeland Cup (Mariekerke), de Maneblusserscup (Mechelen ), de Ros Beiaard Cup (Dendermonde) en dus ook in de finale van de Best of Showteams in Gent.
Slechts 5 demoteams mochten er daar aantreden in de Topsporthal Vlaanderen.

Het demoteam van Klimop R.T. Merksem stond er als enig team vanuit de stad Antwerpen en zelfs vanuit de provincie Antwerpen.

“Als 19-jarige kan het leven soms uitzichtloos lijken. De hele wereld ligt aan je voeten, maar je ziet de toekomst niet meer”.
Klimop R.T. Merksem trachtte met het nummer “1813” dat gevoel van levensmoeheid te beschrijven.

Met een knappe 5de plaats sloten de Merksemse gymnasten het democircuit van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen af.