Algemene Vergadering VZW Klimop-RT-Merksem schetst een positief beeld

Op zondag 18 maart was er de Algemene Vergadering van de vzw Klimop RT Merksem. Het jaarverslag van 2017 werd unaniem goedgekeurd. Het had dan ook alleen maar positieve feiten. De rekening 2017 en de begroting 2019 werd eveneens met algemene stemmen goedgekeurd.

Een statutenwijziging om meer bestuurders aan te stellen werd aanvaard, en fase 1 van het Beleidsplan 2018-2023 kon worden toegelicht. Eveneens werd er aandacht besteed aan de nakende wijzigingen in de wet op de privacy en hervorming in de wetgeving op de vzw’s.

De aansluitende Gymdrink mét genodigden kon letterlijk worden gesmaakt. De aanwezigen mochten ervaren op welke locaties de vereniging in het verleden actief was en hoe de toekomst in Gymhal Terlinden er visueel uitziet.