Kringkampioenschap 2017 op maat van alle gymnasten

Op zaterdag 25 november organiseerde Klimop RT Merksem haar traditionele Kringkampioenschap editie 2017. Traditioneel want … gestart in 1970 !

Alle gymnasten lid van de club kunnen deelnemen, aangezien de lesgevers alle opdrachten hebben voorbereid. Iedereen uit de leeftijdscategorieën Gymkids, Juffers, Knapen, Turnsters en Turners kan dus de vloer op binnen zijn of haar mogelijkheden. De juryleden evalueerden de oefeningen, een ganse dag, met de nodige concentratie. Het rekenbureel deed dat eveneens met kennis van zaken en leverde aan het eind van de dag de uitslag netjes af. Er zijn meerdere prijzen en medailles voorzien, maar het meest attractieve blijft nog steeds de wisselbeker Charel Van Schevensteen. Wisselbeker die kan gewonnen worden voor diegene die zijn oefeningen het best turnde en dus niet noodzakelijk de hoogste moeilijkheid uitvoerde. In 2017 mocht Yanthe Van Gorp uit de afdeling Turnsters de beker mee naar huis nemen. Supporters waren er in grote getallen en iedereen moedigde iedereen aan tijdens het turnen aan de vloer, de ongelijke of gelijke brug, de evenwichtsbalk, de rekstok of de sprong over de pegassus. De deelnemende gymnasten mochten best fier zijn op zichzelf.

Zoveel deelnemers, zoveel belangstellenden, … Klimop RT Merksem is een turnclub volop in beweging.

Bekijk het volledige fotoalbum: Kringkampioenschap 2017