Klimop RT Merksem vzw Algemene vergadering

De drukke sportieve kalender van de vzw Klimop RT Merksem was de oorzaak dat de AV pas op 24 juni kon plaatsgrijpen. De verschillende verslagen maakten duidelijk dat het zeer goed gaat met de vereniging.

De doelstellingen binnen het beleidsplan zijn gehaald en toekomstgericht zijn er perspectieven met allerlei mogelijkheden. Zowel de rekening als het budget werden goedgekeurd.

De Gymdrink werd niet alleen sterk bijgewoond door de werkende leden maar ook door sponsors en andere genodigden. Het werd een “dank-u-wel” voor al die vrijwilligers, die weer eens een gans jaar hun beste beentje voorzetten. Het werd een “dank-u-wel” voor al diegenen die medewerker, sponsor, adviseur of door hun inbreng een meerwaarde werden en zijn voor de vereniging.

Het gaat goed met Klimop RT Merksem vzw!