Brainstorming 2017

Brainstorming = denktank én teamwork

De brainstorming van 2017 werd opnieuw in de lokalen van Primavera, een buur in de Terlindenhofstraat, georganiseerd. Het hoofditem van de dag werd binnen het thema ‘lid worden … waarom zou ik?’ door alle aanwezigen onder de loep genomen.

Met waarmee maakt Klimop RT Merksem vandaag het verschil, bestuursmodel versus taken en taakafspraken, de gedragscode gymtastisch, waarom een missie, waarom een visie, meer gediplomeerde trainers en bestuurders, … was de voormiddag  best goed gevuld.

Door ziekte van de voorzitter werd gymhal Terlinden fase II en het beleidsplan 2017-2023 slechts zijdelings besproken. Des te meer werd er ingezet op het bepalen van Missie en Visie dankzij de inbreng van Sabine Fiers en Eddy Adriaenssens van E-pos Consult. Dankzij het interactieve  aanbod  van beide professioneel geschoolden in de materie, werd er geanimeerd en doelbewust gebouwd aan het vastleggen van de voorbode van het beleidsplan.

Het Gala van de Gouden Kaas zorgde er voor dat rond het middaguur de aanwezigen voldoende energie verzamelden om er in de namiddag tegen aan te gaan. Met het demoteam, vakantieturnkamp, digitalisering een noodzaak, communicatie, van gisteren, nu en straks, Turngala 2020, kalender een aanpassing en het project We Are Next werd de dag in een positieve sfeer afgesloten.

Uw club blaakt van gezondheid!