AV vzw Klimop RT Merksem 2016

AV vzw Klimop RT Merksem toont gezonde turnclub

Op zaterdag 4 juni was er de Algemene Vergadering van de v.z.w. Klimop RT Merksem.

De werkende leden van de v.z.w. blikten terug op het kalenderjaar 2015 en zagen dat het goed was. Achtereenvolgens kwamen het ledenbestand, het morele- en het sporttechnische jaarverslag aan bod, gevold door het verslag van de commissie horeca aan de beurt.

Naast het feit dat het aantal leden nadrukkelijk stijgt, de resultaten in de competities stijgen en daarenboven continuïteit uitstralen, is er ook een stijging in het aantal vrijwillige medewerkers dat zich engageert in de verschillende domeinen van het verenigingsleven. Het ontwikkelde stappenplan, als middel om de doorlichting van 2014 te verwerken en te bewerken slaat aan!

De stormschade van juni 2014 speelt de vereniging echter nog steeds parten op verschillende niveaus. In 2015 kon de vereniging, dankzij een behoorlijke financiële inspanning, in eigen beheer een nieuwe verende turnvloer aankopen. Dit werd de inleiding voor het financiële jaarverslag en de voorstelling van het budget voor het jaar 2017.

Beide stukken werden goedgekeurd door de vergadering en de bestuurders  kregen kwijting voor de uitvoering van  hun taak tijdens het boekjaar 2015.

Voorzitter Gilbert Verstraelen mocht de vergadering afsluiten met een meer dan positief slotwoord. De aanwezigen werden uitgenodigd op de aansluitende Gymdrink, een initiatief waarbij alle vrijwillige medewerkers worden bedankt voor hun inzet. Ook “de vrienden van Klimop RT Merksem” en de sociale contacten van de club worden, op dat moment, een hapje en een drankje aangeboden. Gymclub Klimop RT Merksem bedankt zo iedereen en bouwt bruggen voor de toekomst.