kringkampioenschap 2015

Kringkampioenschap editie 2015

Op zaterdag 21 november werd het kringkampioenschap editie 2015 geturnd bij Klimop RT Merksem. Een traditie want het is reeds de 46ste editie!

De lesgevers en trainers hadden vooraf de norm bepaald, zodat niemand boven zijn petje moest turnen.
Het betrof hier de clubleden van het basisniveau en veiligheid staat hier voorop.
Ieder clublid, van welke leeftijd dan ook, kon dus naar best vermogen de oefenstof omzetten.
Tijdens het kampioenschap werden er salto’s en handstanden in en op de verschillende en verscheidene turntoestellen geturnd.
Sprongen over de Pegasus of de kleine bok waren er eveneens in alle categorieën en tijdens de vrije oefening werden de individuele elementen ondersteund door een choreografie.

De jury kweet zich goed van haar taak en evalueerde iedereen op zijn of haar waarde.
Het rekenbureel had er achteraf een volledige dagtaak opzitten, niet alleen in het verwerken van de score maar ook in de snelle organisatie van de prijsuitreiking.
Prijsuitreiking waarbij de clubleden, hun ouders en de supporters voor elkaar meer dan een applaus over hadden. Iedere deelnemer won een prijs.

Uiteindelijk mocht de schepen voor Sport –Herman Gielen van het district Merksem de wisselbeker overhandigen aan de meer dan verbaasde winnaar Hanne Vermeiren uit de middelbare graad van de Gymkids.
Wisselbeker die gewonnen kan worden door diegene die zijn/haar oefeningen het best turnde en niet noodzakelijk het moeilijkste niveau behaalde.
Onverwacht en verbaasd dus … maar fier.

PROFICIAT!