Klimop RT Merksem is goed bezig

Onlangs viel de GOED-BEZIG-AWARD in de bus bij Klimop rt Merksem. De prijs is  uitgereikt door het BLOSO, de Vlaamse Sportfederatie, de Vlaamse Gemeenschap en het ISB.

Nogmaals een bewijs dat onze club in het vijfennegentig jarig bestaan een goede structuur en een goede organisatie neerzet op zowel sportief als administratief vlak. Gymclub Klimop rt Merksem engageerde zich opnieuw bij het BLOSO en de stad Antwerpen om van 12 tot 20 september deel te nemen aan de week van de sportclub.

Ook de gymnasten vinden dat Klimop rt Merksem goed bezig is!