Hoogste score in kwaliteit voor Klimop

Het gaat de laatste tijd erg snel voor onze club. Tijdens de Algemene vergadering van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen werd KLIMOP R.T. MERKSEM gehuldigd en beloond voor haar resultaat tijdens de audit van het Q4GYM-KWALITEITSONDERZOEK.

De vereniging behaalde namelijk een bijzonder HOGE SCORE, zo niet de hoogste score van alle gymclubs in Vlaanderen.

Dat daar een prijs aan verbonden werd was natuurlijk meer dan leuk. De firma Janssen-Fritsen overhandigde de AANKOOPCHEQUE aan de afgevaardigde van de club. Deze aankoopcheck wordt geïnvesteerd in nieuwe turnmaterialen.

20150326.02.02