Brainstorming is een denktank voor Klimop-RT-Merksem vzw

Op zaterdag 28 september doken bestuurders, lesgevers, trainers, vrijwillige medewerkers en een aantal ouders in het bad van de BRAINSTORMING of de DENKTANK om de gang van zaken binnen de vereniging te evalueren en aan te sturen zowel op korte als op lange termijn. Plaats van het gebeuren was het PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM in de Antwerpse Kempen.

Het thema van Deel I ” Ambition never sleeps ” en van deel II ” Wie stuurt, wie werkt samen met wie, wie voert uit ? ” werd meer dan behoorlijk uitgediept over twee dagdelen.

Tijdens de middag werd met de ganse groep een middagmaal gebruikt in het restaurant.

GYMSTARS, SOCIALE MEDIA, OUDERPARTICIPATIE, RESTAURANTDAGEN, Q4Gym, … allemaal items die de nagestreefde doelstellingen in een ACTIEPLAN moeten omzetten.

Dit moet straks de vereniging het nodige steunvlak geven bij de implementatie van de vernieuwde regelgeving in het kader van het decreet op het LOKALE SPORTBELEID.

Hier tellen straks de RESULTATEN en KLIMOP RT MERKSEM vzw bouwt aan de weg om hiervoor klaar te zijn!