Basisgymnastiek

Wat we verstaan onder basisgymnastiek

Alle gymnasten kunnen vertrekken vanaf het eigen niveau, zonder dat er een klimaat geïntroduceerd wordt waarbij de kleuters, jonge kinderen, jongelingen, jong volwassenen of volwassenen het gevoel krijgen dat ze bepaalde prestaties moeten leveren om iets te betekenen in de vereniging. Het initiatieproces is belangrijker dan de prestatie op zich.

Het beleven van bewegingsvreugde is een doelstelling van elke turnles of training.

Toch is het geen spel, er wordt wel degelijk een bepaalde leerlijn gevolgd waarbij de gymnast naar een hoger persoonlijk niveau begeleid wordt. Dit houdt wel in dat de turner of turnster op een regelmatige basis actief aanwezig is tijdens de turnles of training om een bepaalde vaardigheid ( bv. handstand ) aan te leren.

Regelmatige aanwezigheid en deelname aan de clubactiviteiten is ook een vorm van respect voor de trainers en de club als een geheel. Klimop-RT-Merksem draait volledig op vrijwilligers (geschoolde trainers en medewerkers), stuk voor stuk gedreven mensen die een gezonde en sportieve vrijetijdsbesteding zien als een belangrijk sociaal goed.

Leeftijdscategorieën