Basisgymnastiek

Wat we verstaan onder basisgymnastiek

Alle gymnasten kunnen vertrekken vanaf het eigen niveau, zonder dat er een klimaat geïntroduceerd wordt waarbij de kleuters, jonge kinderen, jongelingen, jong volwassenen of volwassenen het gevoel krijgen dat ze bepaalde prestaties moeten leveren om iets te betekenen in de vereniging. Het initiatieproces is belangrijker dan de prestatie op zich.

Het beleven van bewegingsvreugde is een doelstelling van elke turnles of training.

Toch is het geen spel, er wordt wel degelijk een bepaalde leerlijn gevolgd waarbij de gymnast naar een hoger persoonlijk niveau begeleid wordt. Dit houdt wel in dat de turner of turnster op een regelmatige basis actief aanwezig is tijdens de turnles of training om een bepaalde vaardigheid ( bv. handstand ) aan te leren.

Regelmatige aanwezigheid en deelname aan de clubactiviteiten is ook een vorm van respect voor de trainers en de club als een geheel. Klimop-RT-Merksem draait volledig op vrijwilligers (geschoolde trainers en medewerkers), stuk voor stuk gedreven mensen die een gezonde en sportieve vrijetijdsbesteding zien als een belangrijk sociaal goed.

Leeftijdscategorieën

KleuterGym

Voor meisjes en jongens in de leeftijdscategorie van 3 jaar tot en met de derde kleuterklas.

Training op woensdagnamiddag van 16u00 tot 17u00

Gymkids

Voor meisjes en jongens vanaf het eerste leerjaar tot 10 jaar.

Training op donderdagavond van 18u30 tot 20u00

Juffers

Voor meisjes vanaf 10 jaar

Training op donderdag van 20u00 tot 21u30

Knapen

Voor jongens  vanaf  10 jaar

Training op donderdag van 20u00 tot 21u30

Turners en Turnsters

Sportieve gymnastiek voor vrouwen en mannen die 16 jaar zijn of worden in dat kalenderjaar, zonder echte leeftijdsgrens. Een buitenkansje voor ouders van jongere gymnasten. Zo kunnen ook zij genieten van de sport van hun kinderen en delen in het clubgevoel.

Training op dinsdag- en vrijdagavond van 20u30 tot 22u00

Studio

Lichaamsscholing

Training op vrijdagavond  van 18u30 tot 22u00

Yoga

Voor alle leeftijden

Training op donderdag van 15u00 tot 16u00