Tumblingteam Belgium

Geslaagd WK Tumbling voor gymnasten van Klimop RT Merksem

Voor het herfstsportkamp werden in samenspraak tussen trainer en gymnasten een aantal doelstellingen voorop gesteld die verband hielden met de deelname aan het WK bij de jeugd in Daytona Beach, Florida in de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens het toonmoment mochten alle aanwezigen ervaren dat die doelstellingen, qua moeilijkheid, ook gehaald werden. Voor KATRIEN BRAET werd

Print Friendly

Aanpassing prijzen turnkledij

Op zaterdag 29-11-2014 hebben de Kringkampioenschappen plaats voor alle  afdelingen. Zoals misschien reeds vermeld in de les is het noodzakelijk, dat al de gymnasten uit deze afdelingen over een uniforme kledij beschikken. Het passen en de bestelling gebeurt bij Josiane Claes, verantwoordelijke kledij, in de turnhal op volgende dagen : Gymkids en juffers : donderdag 9 en 16 oktober

Print Friendly
banner-kringkampioenschap-2014-2015

45ste editie van het kringkampioenschap in een nieuw kleedje

Anno 1970 werd de eerste editie van het ondertussen traditionele Kringkampioenschap geturnd. Bij dit kampioenschap namen en nemen alle clubleden hieraan deel. De lesgevers zorgen ervoor dat niemand van de gymnasten boven zijn eigen mogelijkheden hoeft te turnen. De klassieke indeling in hogere graad, waar veeleer turntechnisch moeilijke elementen in vervat zitten, middelbare graad, waar

Print Friendly
Brainstormingdag 2014, Het Veen

Brainstormdag 2014

Op zaterdag 11 oktober trokken leden van de Raad van bestuur, bestuursleden, lesgevers, coaches, trainers, medewerkers en de ouders van de ouderparticipatie naar het domein HET VEEN, in St. Job in ‘t Goor. Vanaf 9u30 was iedereen voor de rest van de dag GOE BEZIG met zowel STORMENDE als STROMENDE BREINEN. Er werd MEE-gedacht, MEE-gepraat

Print Friendly