Tumblingteam Belgium

Geslaagd WK Tumbling voor gymnasten van Klimop RT Merksem

Voor het herfstsportkamp werden in samenspraak tussen trainer en gymnasten een aantal doelstellingen voorop gesteld die verband hielden met de deelname aan het WK bij de jeugd in Daytona Beach, Florida in de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens het toonmoment mochten alle aanwezigen ervaren dat die doelstellingen, qua moeilijkheid, ook gehaald werden. Voor KATRIEN BRAET werd

Print Friendly

Aanpassing prijzen turnkledij

Op zaterdag 29-11-2014 hebben de Kringkampioenschappen plaats voor alle  afdelingen. Zoals misschien reeds vermeld in de les is het noodzakelijk, dat al de gymnasten uit deze afdelingen over een uniforme kledij beschikken. Het passen en de bestelling gebeurt bij Josiane Claes, verantwoordelijke kledij, in de turnhal op volgende dagen : Gymkids en juffers : donderdag 9 en 16 oktober

Print Friendly